معرفی رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 

ردیف

رشته های کاردانی

(دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم)

ردیف

رشته های کارشناسی پیوسته

(دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم)

ردیف

رشته های کارشناسی ناپیوسته

(دارندگان مدرک فوق دیپلم)

1

علمی کاربردی برق- قدرت

1

مهندسی شیمی

1

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

2

کاردانی فنی برق – الکترونیک

2

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

2

مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک

3

کاردانی فنی عمران- ساختمان های بتنی

3

مهندسی صنایع

3

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

        4 مهندسی تکنولوژی برق - الکتروتکنیک

4

حسابداری کاردانی ناپیوسته ( ویژه دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم)

4

مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

5

مهندسی علوم و صنایع غذایی

5

حسابداری کاردانی پیوسته ( ویژه دارندگان مدرک کارودانش و فنی حرفه ای فقط در رشته حسابداری)

5

مهندسی کشاورزی سایر گرایش ها

6

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

6

معماری

6

شیمی گرایش فناوری اطلاعات

7

علمی کاربردی معماری

7

دامپزشکی

7

شیمی – کاربردی

8

مهندسی تکنولوژی ساختمان

 8

علمی - کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی

8

شیمی – محض

9

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 

 

9

فیزیک -هسته ای

10

مهندسی تکنولوژی نرم افزار - کامپیوتر

 

 

10

حسابداری

11

علمی کاربردی حسابداری

 

 

11

روانشناسی – روانشناسی عمومی

12

مدیریت بازرگانی

 

 

12

علوم سیاسی

13

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

 

 

13

مدیریت بازرگانی

14

آموزش زبان انگلیسی

 

 

14

مدیریت جهانگردی

15

آموزش و پرورش ابتدایی

 

 

15

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

16

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

16

علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

17

  علمی - کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

17

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

 

18

آموزش زبان انگلیسی

 

 
    19 کتابداری