حدیث روز : از امام علی (ع)
موضوع حدیث: عاقل ترین مردم.« نقل از : تصنیف غررالحکم و دررالکلم (ص52) »
متن حدیث: عاقل ترین مردم کسی است که در امور زندگیش بهتر برنامه ریزی کند و در اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید .