دکتر رهایی در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کرد تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۰ منطقه/ هر منطقه شامل ۳ استان
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
دکتر فرهاد رهبر خبر داد ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۲۶ جهان در پایگاه ESI
۱۳۹۶/۱۰/۲۷