از سوی اداره کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی «فهرست مجلات دارای اعتبار» منتشر شد
۱۳۹۷/۱۱/۰۱
پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
۱۳۹۷/۱۱/۰۱