دکتر رهایی خبر داد صدور مجوز شرکت در آزمون جامع پیش از آزمون زبان برای دانشجویان دکتری/ برگزاری آزمون جامع در نیمه اول تیرماه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷
در بخشنامه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مطرح شد تاکید بر لزوم حمایت از کالای ایرانی در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۷/۰۱/۲۷