پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید؛ دانشگاهیان باید مرزهای جهانی دانش را طی کنند / دانشجویان با جرأت علمی در جهت توسعه علمی و کارآمد کشور مبادرت ورزند
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
طی حکمی از سوی دکتر رهبر صورت گرفت: انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۶/۰۶/۲۹