معرفی معاونین

بر اساس آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه از نظر درجه بندی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع محسوب می شود. این واحد هم اکنون با بیش از 14000 دانشجو که در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد , دکتری  مشغول به تحصیل می باشند دارای حوزه های مستقل معاونت اداری و مالی ، معاونت پژوهش و فن آوری، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، معاونت عمرانی و معاونت سما می باشد.

 

 


معاونت توسعه مدیریت و منابع 

  شماره تماس: 08337243197

  پست الکترونیک: afshinghanizadeh@yahoo.com

  معاون اداری مالی:  آقای دکتر افشین غنی زاده

  

 معاونت پژوهش و فناوری

  شماره تماس:  08337252218

  پست الکترونیک:

سرپرست معاون پژوهش و فناوری:  آقای دکتر آرش بوچانی

   

 معاونت آموزشی

  شماره تماس:  

  پست الکترونیک: r.e.pourrian@iauksh.ac.ir

سرپرست معاون آموزشی:  آقای رضا ابراهیم پوریان

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

  شماره تماس: 

  پست الکترونیک:   

 معاون دانشجویی: خانم دکتر مریم اسلام پناه

 

معاونت علوم پزشکی

شماره تماس: 

  پست الکترونیک:   

 معاون دانشجویی: خانم دکتر معصومه حیدریان

 معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما)

  

 

   معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما) : آقای دکتر احمد رجبی