دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
 

 

معرفی معاونین

بر اساس آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه از نظر درجه بندی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بسیار بزرگ محسوب می شود. این واحد هم اکنون با بیش از 22000 دانشجو که در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد , دکتری  مشغول به تحصیل می باشند دارای حوزه های مستقل معاونت اداری و مالی ، معاونت پژوهش و فن آوری، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، معاونت عمرانی و معاونت سما می باشد.

 

 


معاونت اداری مالی

 

 شماره تماس: 08337243197

 

 پست الکترونیک:

  

معاون اداری مالی:  آقای دکتر جواد مسعودی

  

 

 

 

 

معاونت پژوهش و فناوری

 

 شماره تماس:  08337252218

  

پست الکترونیک:  mehras@iauksh.ac.ir

 

 معاون پژوهش و فناوری:  آقای دکتر علی مهراس مهرابی

 

  

 

 

معاونت آموزشی

 

 شماره تماس:  08337252293

  

پست الکترونیک: kiarash890@yahoo.com

 

معاون آموزشی:  آقای دکتر مسلم رستمی

   

 

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

  

شماره تماس: 

  

پست الکترونیک:   

  

معاون دانشجویی: آقای احمد زارعی

 

  

 

 

معاونت عمرانی

 

 شماره تماس:  08337252242

 

 پست الکترونیک: mrghotb@iauksh.ac.ir

 

 معاون عمرانی: آقای مهندس محمدرضا قطب

 

  

 

 

 

معاونت سما

 

 شماره تماس: 38223569-083

 

 پست الکترونیک: 

 

 معاون سما: آقای سیروس احمدی