» دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

 

  » واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

 

  » سازمان ها و ارگان های دولتی

شماره تلفن، آدرس پستی، پست الکترونیکی و وب سایت واحدها و مراکز

دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

       
  ردیف

نام

آدرس، شماره تلفن، کد شهرستان و سایت اینترنتی واحد دانشگاهی

       
  1 اسلام آباد غرب انتهای بلوار راه کربلا کدپستی: 83146-67617

 

دورنگار: 5244044 تلفن: 3-5244041(0832)

 

inf@iau-ea.ac.ir  /  www.iau-ea.ac.ir


 

  2 روانسر خیابان امام خمینی جنب بانک رفاه

 

تلفن:08326526677

 

info@iaurvs.ac.ir  / www.iaurvs.ac.ir


 

  3 سنقر وکلیائی شهرک ولیعصر.

 

تلفن 4229739 (0838)

 

 info@iausak.ac.ir   /    www.iausak.ac.ir


 

  4 صحنه میدان امام حسین (ع). کدپستی: 6746154973

 

دورنگار: 3227394 تلفن: 3229979 و 3229944 (0838)

 

Sahneh.university@gmail.com  /  www.sahnehiau.ac.ir


 

  5 قصر شیرین روبروی فرمانداری.

 

Hg3sba@yahoo.com  /   www.iau-ghasr.com


 

  6 کنگاور بزرگراه کرمانشاه ـ همدان. کدپستی: 153

 

دورنگار: 2232300 تلفن: 2230660 (0837)

 

info@iaukangavar.ac.ir /  www.iaukangavar.ac.ir


 

  7 گیلان غرب بلوار زن. کدپستی: 6787154699

 

دورنگار: 3227555 تلفن: 3228006 و 3228270 (0835)

 

Rgilan88@yahoo.com    /   www.iauggh.ac.ir


  8 هرسین خیابان امام(ره)، خیابان فرمانداری سابق.

 

تلفن: 3230905 و 3230904 (0832)

 

 info@iauharsin.ac.ir     /   www.iauharsin.ac.ir