همایش های برگزار شده در سال 91

 

همایش ملی روانشناسی خانواده همایش منطقه ای سیمای مدیریت اسلامی همایش منطقه ای شعر و ادب کرمانشاه
تاریخ برگزاری همایش : 10 آبان ماه 91 تاریخ برگزاری همایش : 20 آبان ماه 91 تاریخ برگزاری همایش : 24 آبان ماه 91
سمینار کاربرد مشاوره در ارتقای کیفیت زندگی همایش ملی  اقتصاد مقاومتی ، تولید ملی همایش ملی کاربردهای نانو فناوری
تاریخ برگزاری همایش :  2 آذر ماه 91  تاریخ برگزاری همایش : 16 آذرماه 91 تاریخ برگزاری همایش : 25 بهمن ماه 91