• آدرس پستی :  کرمانشاه – میدان فردوسی – انتهای شهرک متخصصین – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی  امام خمینی (ره) -   کدپستی 6718997551 

 

حوزه ریاست 

1

دفتر ریاست

37243065

2

دفتر ریاست

37252400

3

دفتر ریاست

37252225

4

فکس دفتر ریاست

37243193

5

دفتر نهاد رهبری

37265156

6

دفتر نهاد رهبری

37265157

7

فکس دفتر نهاد رهبری

37243066

8

رئیس دبیرخانه هیئت امنا

37243195

9

کارشناس دبیرخانه هیئت امنا

37265102

10

کارشناسان دبیرخانه هیئت امنا

37265103

11

حراست

37265153

12

حراست

37265154

13

فکس حراست

37265118

14

فکس رئیس حراست

37252233

15

گزینش

37252361

16

گزینش

37265108

17

انتظامات مرکزی

37243067

18

دفتر بازرسی استان

37265129

19

دفتر حسابرسی و خزانه داری استان

37252293

20

روابط عمومی

37252456

21

مدیر فناوری اطلاعات

37243178

22

کارشناس فناوری اطلاعات

37252241

23

اداره کل تربیت بدنی

37252208

24

امور حقوقی

37252351

25

ستاد شاهد و امور ایثارگر

37265109

26

امور تشکل ها

37252359

27

بسیج اساتید

37265122

28

بسیج کارمندی

37265139

29

بسیج دانشجویی

37265132

30

بسیج خواهران

37265107

حوزه اداری مالی 

1

معاونت اداری مالی

37243197

2

مدیر اداری

37265121

3

کارگزینی کارکنان

37265144

4

تدارکات

37252458

5

نقلیه

37265142

6

انبار مرکزی

37240137

7

تعاونی مصرف فرهیختگان

37265101

8

فکس دبیرخانه

37243196

9

تلفنخانه

37243181

10

تلفنخانه

37243182

11

تلفنخانه

37243183

12

تلفنخانه

37243184

13

تلفنخانه

37243185

14

تلفنخانه

37243186

15

تلفنخانه

37243187

16

تلفنخانه

37243188

17

تلفنخانه

37243189

18

تلفنخانه

37243190

19

تلفنخانه

37243191

20

تلفنخانه

37252300

21

تلفنخانه

37252307

22

تلفنخانه

37252308

23

مدیر مالی

37265140

24

واحد شهریه

37265119

25

صندوق رفاه

37252186

26

صدور چک

37265155

27

حقوق و دستمزد

37243179

حوزه آموزش 

1

معاونت آموزشی

37243194

2

مدیر آموزش

37243192

3

رئیس دانشکده علوم انسانی

37243198

4

رئیس دانشکده حقوق

37265115

5

رئیس دانشکده کشاورزی

37252313

6

رئیس دانشکده فنی مهندسی

37265104

7

رئیس دانشکده علوم پایه

37265123

8

کارگزینی هیئت علمی

37265147

9

دبیرخانه جذب هیئت علمی

37265148

10

معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی

37265106

11

برنامه ریزی کلاسها دانشکده فنی مهندسی

37265105

12

برنامه ریزی کلاسها دانشکده کشاورزی و علوم پایه

37265131

13

برنامه ریزی کلاسها دانشکده ادبیات علوم انسانی1

37265133

14

برنامه ریزی کلاسها دانشکده حقوق

37265113

15

امور ثبت نام

37252220

16

فکس دبیرخانه آموزش

37252228

حوزه پژوهش 

1

معاون پژوهش

37252218

2

مدیر پژوهش

37265126

3

کارشناس پژوهش

37252217

4

مدیر کتابخانه

37252502

5

مدیر آزمایشگاه

37265130

6

دفتر ارتباط با صنعت

37265143

7

دفتر انتشارات پژوهش

37265128

8

باشگاه پژوهشگران جوان

37265127

9

دبیرخانه همایش ها

37265125

10

مرکز تحقیقات کشاورزی

37265145

حوزه دانشحویی و فرهنگی 

1

معاونت فرهنگی دانشجویی

37265149

2

دفتر مدیر فرهنگی

37265146

3

مدیر دانشجویی

37265141

4

رئیس فارغ التحصیلان

37265138

5

سرپرستی خوابگاه

37244300

6

انتظامات خوابگاه

37244329

7

مهمانسرای خوابگاه

37244318

8

خوابگاه

37244317

9

خوابگاه

37244319

10

خوابگاه

37244252

11

خوابگاه

37244253

12

خوابگاه

37244254

حوزه عمرانی 

1

معاونت عمرانی

37252242

2

رئیس دفتر طراحی و اجرا

37252343

3

مدیر تعمیر و نگهداری

37265112

4

دفتر فنی

37265137

حوزه برنامه ریزی و توسعه اقتصاد دانش بنیان

1

معاون برنامه ریزی واقتصاددانش بنیان

37265116

2

دفتر مطالعات نیروی انسانی

37265117

 

 

 

 

 
  •  
  •