امام على عليه السلام : نماز موجب نزديكى هر پارسايى به خداست ، و حج جهاد هر ناتوان است . هر چيزى زكاتى دارد ، و زكات تن ، روزه و جهاد زن ، نيكو شوهر دارى است. - نهج البلاغه حکمت136
 
مقام معظم رهبری : بر هر مکلفی واجب است شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب آن را یاد بگیرد تا مبادا در امر و نهی خود دچار عمل خلاف و منکر شود.
اطلاعیه ها :

دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی  [PDF]

 

رزومه آموزشی و پژوهشی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  فریبرز یوسفوند

آدرس الکترونیکی: fyo@iauksh.ac.ir -fariborz774@gmail.com

سال تولد: 1356  

سطح تحصیلات:  دکتـــرای تخصصـی سـازه های آبــی

مرتبه علمی: اســتادیار

 

سوابق تحصیلی

 •  دکتری تخصصی سازه های آبی از واحد علوم و تحقیقات در سال 1389

 •  کارشناسی ارشد سازه های آبی از دانشگاه مازندران در سال 1382

 •  کارشناسی آبیاری و زهکشی از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1379

 

سوابق  کاری

 • مدیرآموزش دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه  (1388-1386 )

 • مدیرگروه رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (1391-1385)

 • مدیرگروه رشته شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (1391-1385)

 • مدیرگروه رشته عمران-امور پیمانها دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (1391-1385)

 • مسئول واحد آب و خاک جهاد کشاورزی منطقه بیلوار (1384-1383)

 • کارشناس ارشد مهندسین مشاور بندآب غرب  (1383-1382)

 • کارشناس ارشد مهندسین مشاور تدبیران آب زاگرس (13892-1386)

 • پژوهشگر گروه هیدرولیک و منابع آب معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه(1386-1384)

 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور تدبیران آب زاگرس(1392-1386)

 • سرپرست واحد کنترل شرکت مهندسین مشاور تدبیران آب زاگرس (1392-1386)

 • مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه(1391-1390)

 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (1392-1391)

 • رییس شورای معاونان آموزشی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی(1392-1391)

 • دبیر کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منطقه 11 (1393-1392)

 • عضو مدعو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( 1392)

 • عضو کار گروه تخصصی عمران –هیات اجرایی جذب استانی هیات علمی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه به مدت 2 سال(91 تا 93)

 • ناظر عالیه و سرناظر پروژه بازنگری شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ سفیدبرگ جوانرود ( 1392-1391)

سوابق  تدریس

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد مدیریت صنعتی کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی سازمان جهاد کشاورزی واحد ماهیدشت

 • تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه

 • تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

جوایز و موفقیت های علمی

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان مدرس نمونه و فعال مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سال 1388

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان مدیر گروه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 91-90

 

تجربیات علمی

 • شرکت در نهمين کنگره علوم خاک و سومين همايش ملي فرسايش و رسوب و ارائه مقاله بصورت سخنرانی در کرج - مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري و انجمن علوم خاک ايران 1384

 • شرکت در پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران و ارائه مقاله بصورت سخنرانی در دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1384

 • شرکت در هفتمين کنفرانس بين­المللي مهندسي رودخانه و ارائه 2 مقاله بصورت پوستر در دانشگاه شهيد چمران اهواز 1385

 • شرکت در دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران بدون ارائه مقاله در دانشگاه صنعتی اصفهان 1385

 • شرکت در همایش ملی مدیریت منابع آب با ارائه مقاله بصورت پوستر  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 1386

 • شرکت در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با ارائه مقاله بصورت سخنرانی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1386

 • شرکت در اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب با ارائه مقاله در دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387

 • شرکت در نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران با ارائه مقاله در دانشگاه تربیت مدرس 1389

 • شرکت در یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران با ارائه 2 مقاله در دانشگاه ارومیه  1391

 • شرکت در دومین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در علوم محض و کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1391.

 

داوری نشریات و مجلات علمی

 • داور نشریه World Applied Science Journal (WASJ),

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI

 • Analysis of Bend’s ( QUOTE   ) Effect on the Hydraulic of  Morning Glory Spillways, ECOLOGY, ENVIRONMENT tc "ECOLOGY, ENVIRONMENT"AND CONSERVATION, INTERNATIONAL JOURNALS, Vol. 17(1):2011, PP. 23-28.,ISI.
 • Effect of unauthorized wells on Aquifer water Table: Case study in Bahar, Hamadan, Iran, AGRICULTURAL COMMUNICATION,  2014, 2(3), 51-57,ISI.
 • Evaluation of the effect of geometrical characteristics of beam segment outside of link, Brace and column on the seismic Behavior of Eccentrically Braced Frames(EBFs), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY,ISI, ACCEPTANCE
   

 

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

 • تعيين ظرفيت برداشت شن و ماسه در رودخانه رازآور کرمانشاه ، هفتمين کنفرانس بين­المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، بهمن ماه 85.، اهواز

 • بررسي جريان غالب در رودخانه­ها ، هفتمين کنفرانس بين­المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران،  بهمن ماه 85.، اهواز

 

پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی

بررسی راندمانهای آبیاری بر اساس اندازه­گیری میدانی در یک شبکه آبیاری زهکشی و ارائه راهکارهای کاربردی افزایش راندمان( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت چمچمال).

 

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

 • مقايسه روش­هاي مختلف برآورد بار معلق رودخانه­ها، مطالعه موردي رودخانه قره­سو کرمانشاه، مجله پژوهشي علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر (علوم زراعي)، دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1383.

 • ارزيابي روش­هاي آماري در برآورد بار رسوب معلق در رودخانه رازآور کرمانشاه، نهمين کنگره علوم خاک و سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري و انجمن علوم خاک ايران، شهريور ماه 84، کرج، تهران.

 • اثر کلاسه­بندي داده­هاي رسوب بر اساس زمان اندازه­گيري در برآورد بار معلق رودخانه­ها، پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر ، آبان­ماه 84، کرمان.

 • بررسي روند جريان غالب در رودخانه نكا رود مازندران، چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، مديريت حوزه هاي آبخيز، اول و دوم اسفند ماه 1386، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

 • بررسي روشهاي سازه اي و غير سازه اي مديريت سيلاب و نقش آنها در پيشگيري سيل، همايش ملي مديريت منابع آب،  20 آذرماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

 • تطبيق و مقايسه فرآيند ارزيابي به روش Benchmarking  در شبكه هاي آبياري و زهكشي با فرآيند مهندسي ارزش، اولين كنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب، اسفند ماه 1387، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 • بررسی نقش آب بندان و ذخیره سازی و تامین آب مورد نیاز اراضی شمال کشور، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آبان ماه 89، دانشگاه تربیت مدرس

 • تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشویی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکی، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی،1390 ، شهید عباسپور تهران.

 • تاثیر تغییر شکل هندسه تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18-16 آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه،ارومیه.

 • ارائه یک رابطه آزمایشگاهی برای محاسبه ضریب تخلیه دبی جریان (Cd) سرریزهای نیلوفری در شرایط استغراق، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18-16 آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه،ارومیه.

 • مروری بر کاربرد استفاده از نانو فناوری در مهندسی و صنعت آب، دومین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در علوم محض و کاربردی، 25و26 بهمن ماه1391،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه.

 • بررسی راندمان و ارائه راهکارهای مدیریتی برای بهره برداری بهینه شبکه آبیاری و زهکشی چمچمال کرمانشاه، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریورماه 1392، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

 • ارزیابی هیدرولیکی روی سرریزهای نیلوفری در حالت کنترل روزنه ، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،7و8 آبانماه 1392، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج.

 

فعالیتهای فرهنگی پژوهشی

مطالعه رابطه بین انجام فریضه نماز اول وقت با سلامت عمومی ( مطالعه موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه )، همایش منطقه ای از محراب تا معراج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، اسفندماه 1392.

 

عضویت در نهادها و انجمن ها

 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

 • عضو انجمن بتن ایران

 • عضو انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران

 • عضو انجمن هیدرولیک ایران