دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
 

دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی  [PDF]

رزومه آموزشی و پژوهشی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  فریبرز یوسفوند

آدرس الکترونیکی: fyo@iauksh.ac.ir -fariborz774@gmail.com

سال تولد: 1356  

سطح تحصیلات:  دکتـــرای تخصصـی سـازه های آبــی

مرتبه علمی: اســتادیار

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق  کاری

سوابق  تدریس

 جوایز و موفقیتهای علمی

تجربیات علمی

 

 

داوری نشریات و مجلات علمی

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات خارجی و ISI

  1. Analysis of Bend’s ( ) Effect on the Hydraulic of  Morning Glory Spillways, ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION, INTERNATIONAL JOURNALS, Vol. 17(1):2011, PP. 23-28.,ISI.
  2.  Effect of unauthorized wells on Aquifer water Table: Case study in Bahar, Hamadan, Iran, AGRICULTURAL COMMUNICATION,  2014, 2(3), 51-57,ISC.
  3. Simulation of rainfall-runoff in Qaraso Basin, Iran, Ecology, Environment & Conservation, International Journal, 20(3): 2014; pp. (839-843).ISI.
  4. The Effect of the Bend Radius upon the Flow Discharge Coefficient in Morning Glory  Spillways, Ecology, Environment & Conservation, International Journal,Vol. 21,pp. 19-23,2015.
  5. Effects of Natural Roughness on Hydraulic Jump Energy Dissipation, Ecology, Environment & Conservation, International Journal, Vol. 21,pp. 53-56,2015.
  6. The study of wind speed monthly changes trend in west of Iran, Ecology, Environment & Conservation, International Journal, Vol. 21,pp. 7-11,2015.
  7. Calculation of Sub-Basin Participation in Total Flood of Golestan Basin, Golestan, Iran, AGRICULTURAL COMMUNICATIONS,  3(2): 54‐62. , 2015, ISC.

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی

1- بررسی راندمانهای آبیاری بر اساس اندازه­گیری میدانی در یک شبکه آبیاری زهکشی و ارائه راهکارهای کاربردی افزایش راندمان( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت چمچمال).

2- بررسي روند تغييرات زماني متغيرهاي کيفيت آب سد مخزني سليمانشاه  با استفاده از شاخص من کندال (استان كرمانشاه) .

 

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

1- مقايسه روش­هاي مختلف برآورد بار معلق رودخانه­ها، مطالعه موردي رودخانه قره­سو کرمانشاه، مجله پژوهشي علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر (علوم زراعي)، دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1383.

2-ارزيابي روش­هاي آماري در برآورد بار رسوب معلق در رودخانه رازآور کرمانشاه، نهمين کنگره علوم خاک و سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري و انجمن علوم خاک ايران، شهريور ماه 84، کرج، تهران.

3- اثر کلاسه­بندي داده­هاي رسوب بر اساس زمان اندازه­گيري در برآورد بار معلق رودخانه­ها، پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر ، آبان­ماه 84، کرمان.

4- بررسي روند جريان غالب در رودخانه نكا رود مازندران، چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، مديريت حوزه هاي آبخيز، اول و دوم اسفند ماه 1386، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

5- بررسي روشهاي سازه اي و غير سازه اي مديريت سيلاب و نقش آنها در پيشگيري سيل، همايش ملي مديريت منابع آب،  20 آذرماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

6- تطبيق و مقايسه فرآيند ارزيابي به روش Benchmarking  در شبكه هاي آبياري و زهكشي با فرآيند مهندسي ارزش، اولين كنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب، اسفند ماه 1387، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

7- بررسی نقش آب بندان و ذخیره سازی و تامین آب مورد نیاز اراضی شمال کشور، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آبان ماه 89، دانشگاه تربیت مدرس

8- تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشویی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکی، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی،1390 ، شهید عباسپور تهران.

9- تاثیر تغییر شکل هندسه تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18-16 آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه،ارومیه.

10- ارائه یک رابطه آزمایشگاهی برای محاسبه ضریب تخلیه دبی جریان (Cd) سرریزهای نیلوفری در شرایط استغراق، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18-16 آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه،ارومیه.

11- مروری بر کاربرد استفاده از نانو فناوری در مهندسی و صنعت آب، دومین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در علوم محض و کاربردی، 25و26 بهمن ماه1391،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه.

12- بررسی راندمان و ارائه راهکارهای مدیریتی برای بهره برداری بهینه شبکه آبیاری و زهکشی چمچمال کرمانشاه، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریورماه 1392، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

13- ارزیابی هیدرولیکی روی سرریزهای نیلوفری در حالت کنترل روزنه ، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،7و8 آبانماه 1392، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج.

14- شبیه سازی واقعه سیل در مقیاس حوضه توسط مدلWEPP   ، كنفرانس ملی نقش عمران در اعتلای دانش مهندسی،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه، 22 و23 اردبیهشت 1394، کرمانشاه.

15- بحران آب در ایران را چگونه مدیریت کنیم؟، اولین همایش ملی منابع آب و توسعه پایدار، دانشگاه اراک و شرکت آب منطقه ای مرکزی، 7 آبان 1394.

 

فعالیتهای فرهنگی پژوهشی

 

 

عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی

عضو انجمن هیدرولیک ایران

عضو انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران

عضو انجمن بتن ایران

عضو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو