دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی  [PDF]

 

رزومه آموزشی و پژوهشی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  فریبرز یوسفوند

آدرس الکترونیکی: fariborz774@gmail.com

سال تولد: 1356  

سطح تحصیلات:  دکتـــرای تخصصـی سـازه های آبــی

مرتبه علمی: اســتادیار

 

سوابق تحصیلی

 •  دکتری تخصصی سازه های آبی از واحد علوم و تحقیقات در سال 1389

 •  کارشناسی ارشد سازه های آبی از دانشگاه مازندران در سال 1382

 •  کارشناسی آبیاری و زهکشی از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1379

 

سوابق  کاری

 • مدیرآموزش دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه  (1388-1386 )

 • مدیرگروه رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (1391-1385)

 • مدیرگروه رشته شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (1391-1385)

 • مدیرگروه رشته عمران-امور پیمانها دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (1391-1385)

 • مسئول واحد آب و خاک جهاد کشاورزی منطقه بیلوار (1384-1383)

 • کارشناس ارشد مهندسین مشاور بندآب غرب  (1383-1382)

 • کارشناس ارشد مهندسین مشاور تدبیران آب زاگرس (13892-1386)

 • پژوهشگر گروه هیدرولیک و منابع آب معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه(1386-1384)

 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور تدبیران آب زاگرس(1392-1386)

 • سرپرست واحد کنترل شرکت مهندسین مشاور تدبیران آب زاگرس (1392-1386)

 • مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه(1391-1390)

 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (1392-1391)

 • رییس شورای معاونان آموزشی منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی(1392-1391)

 • دبیر کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منطقه 11 (1393-1392)

 • عضو مدعو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( 1392)

 • عضو کار گروه تخصصی عمران –هیات اجرایی جذب استانی هیات علمی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه به مدت 2 سال(91 تا 93)

 • ناظر عالیه و سرناظر پروژه بازنگری شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ سفیدبرگ جوانرود ( 1392-1391)

 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آبسار تدبیر زاگرس(از سال 1392 تا...)

 

سوابق  تدریس

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد مدیریت صنعتی کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی سازمان جهاد کشاورزی واحد ماهیدشت

 • تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

 • تدریس در دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه

 • تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

جوایز و موفقیت های علمی

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان مدرس نمونه و فعال مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سال 1388

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان مدیر گروه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 91-90

 

تجربیات علمی

 • شرکت در نهمين کنگره علوم خاک و سومين همايش ملي فرسايش و رسوب و ارائه مقاله بصورت سخنرانی در کرج - مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري و انجمن علوم خاک ايران 1384

 • شرکت در پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران و ارائه مقاله بصورت سخنرانی در دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1384

 • شرکت در هفتمين کنفرانس بين­المللي مهندسي رودخانه و ارائه 2 مقاله بصورت پوستر در دانشگاه شهيد چمران اهواز 1385

 • شرکت در دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران بدون ارائه مقاله در دانشگاه صنعتی اصفهان 1385

 • شرکت در همایش ملی مدیریت منابع آب با ارائه مقاله بصورت پوستر  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 1386

 • شرکت در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با ارائه مقاله بصورت سخنرانی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1386

 • شرکت در اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب با ارائه مقاله در دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387

 • شرکت در نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران با ارائه مقاله در دانشگاه تربیت مدرس 1389

 • شرکت در یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران با ارائه 2 مقاله در دانشگاه ارومیه  1391

 • شرکت در دومین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در علوم محض و کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1391.

 

داوری نشریات و مجلات علمی

 • داور نشریه World Applied Science Journal (WASJ),

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI

Analysis of Bend’s ( QUOTE   ) Effect on the Hydraulic of  Morning Glory Spillways, ECOLOGY, ENVIRONMENT tc "ECOLOGY, ENVIRONMENT"AND CONSERVATION, INTERNATIONAL JOURNALS, Vol. 17(1):2011, PP. 23-28.,ISI.

 

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

 • تعيين ظرفيت برداشت شن و ماسه در رودخانه رازآور کرمانشاه ، هفتمين کنفرانس بين­المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، بهمن ماه 85.، اهواز

 • بررسي جريان غالب در رودخانه­ها ، هفتمين کنفرانس بين­المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران،  بهمن ماه 85.، اهواز

 

پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی

بررسی راندمانهای آبیاری بر اساس اندازه­گیری میدانی در یک شبکه آبیاری زهکشی و ارائه راهکارهای کاربردی افزایش راندمان( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت چمچمال).

 

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

 • مقايسه روش­هاي مختلف برآورد بار معلق رودخانه­ها، مطالعه موردي رودخانه قره­سو کرمانشاه، مجله پژوهشي علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر (علوم زراعي)، دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1383.

 • ارزيابي روش­هاي آماري در برآورد بار رسوب معلق در رودخانه رازآور کرمانشاه، نهمين کنگره علوم خاک و سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري و انجمن علوم خاک ايران، شهريور ماه 84، کرج، تهران.

 • اثر کلاسه­بندي داده­هاي رسوب بر اساس زمان اندازه­گيري در برآورد بار معلق رودخانه­ها، پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر ، آبان­ماه 84، کرمان.

 • بررسي روند جريان غالب در رودخانه نكا رود مازندران، چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، مديريت حوزه هاي آبخيز، اول و دوم اسفند ماه 1386، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

 • بررسي روشهاي سازه اي و غير سازه اي مديريت سيلاب و نقش آنها در پيشگيري سيل، همايش ملي مديريت منابع آب،  20 آذرماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

 • تطبيق و مقايسه فرآيند ارزيابي به روش Benchmarking  در شبكه هاي آبياري و زهكشي با فرآيند مهندسي ارزش، اولين كنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب، اسفند ماه 1387، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 • بررسی نقش آب بندان و ذخیره سازی و تامین آب مورد نیاز اراضی شمال کشور، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آبان ماه 89، دانشگاه تربیت مدرس

 • تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشویی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکی، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی،1390 ، شهید عباسپور تهران.

 • تاثیر تغییر شکل هندسه تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18-16 آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه،ارومیه.

 • ارائه یک رابطه آزمایشگاهی برای محاسبه ضریب تخلیه دبی جریان (Cd) سرریزهای نیلوفری در شرایط استغراق، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18-16 آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه،ارومیه.

 • مروری بر کاربرد استفاده از نانو فناوری در مهندسی و صنعت آب، دومین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در علوم محض و کاربردی، 25و26 بهمن ماه1391،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه.

 • بررسی راندمان و ارائه راهکارهای مدیریتی برای بهره برداری بهینه شبکه آبیاری و زهکشی چمچمال کرمانشاه، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریورماه 1392، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

 • ارزیابی هیدرولیکی روی سرریزهای نیلوفری در حالت کنترل روزنه ، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،7و8 آبانماه 1392، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج.

 

فعالیتهای فرهنگی پژوهشی

مطالعه رابطه بین انجام فریضه نماز اول وقت با سلامت عمومی ( مطالعه موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه )، همایش منطقه ای از محراب تا معراج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، اسفندماه 1392.

 

عضویت در نهادها و انجمن ها

 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

 • عضو انجمن بتن ایران

 • عضو انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران

 • عضو انجمن هیدرولیک ایران