اهداف و وظايف شورای فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

لازم به ذكر است اين شورا متشكل از شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و كميته ICT دانشگاه مي باشد

 

اهــــــــــداف شورا:

·         ارتقاء بکارگیری فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات الكترونيكي به دانشجويان،محققان و اعضاء هيات علمي دانشگاه با رويكرد بهينه ســـازي معيارهايي از قبيـل سرعت، دقت، صحت، قابليت اطمينان، امنيت و كيفيت

·         ايجاد توانايي مديريت در برنامه هاي توسعه با توجه به روند رو بـــه افزايش تغييرات تكنولوژي

·         شفاف سازي نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري به منظور لحاظ نمودن برنامه های فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

·         تامين نيازهاي زير ساختي از طرق مختلف و برنامه ريزي جهت مهندسي عمليات  شامل تهيه سخت افزارها و نرم افزارهاي كاربردي

 

وظايف شــــورا:

·         نظارت بر اجراي سياستها و برنامه هاي توسعه اي فنـاوري اطلاعات و ارتبـــاطات دانشگاه

·         فراهم نمودن شرايط دسترسي اينترنتي اساتيـــد و دانشجويان بـــــه كتابخانه و مركز اسناد متمركز واحدها و كتابخانه ديجيتالي از هر نقطه 

·         فراهم نمودن امكان ثبت نام از راه دور، ويدئو كنفرانس و هرگونه خدمات الكترونيكي

·         نظارت بر استانداردسازي محيط شبكه هاي رايانه اي و سايتهاي ISP و ... 

·         نظارت بر استقرار و پشتيباني سيستم نرم افزاري حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، اداري مالي، دانشجويي، اطلاع رساني، آمار و اطلاعات مديريتي و ... تهيه شــــده توسط سازمان مركزي و واحدهاي توليد كننده و پيمانكاران حقيقي و حقوقي كه در  رابطه با اجراي طرح سيدا موضوع بخشنامه شماره 284708/79 همكاري مي نمايند.

·         نظارت بر نحوه ثبت، به روز رساني و نگهداري آمار و اطلاعات در پايگاه داده دانشگاه و واحدهاي دانشگاهي

·         اتخاذ سياستهاي آموزشي براي پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تربيت نيروي ماهر و متخصص و ارتقاء دانش فني پرسنل

 

اعضای شورای فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در شورا
آقای دکتر نوذر قنبری ریاست واحد رییس شورا
آقای دکتر محمد مهدی جوکار معاون پژوهش و فناوری عضو شورا
آقای دکتر حسن امیری معاون دانشجویی عضو شورا
آقای دکتر مسلم رستمی معاون آموزشی عضو شورا
آقای دکترجوادمسعودی معاون اداری مالی عضو شورا
آقای مهندس رضا قطب معاون عمرانی عضو شورا
آقای مهندس امیر حیرتی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیر شورا
آقای مهندس بیژن پارسی کارشناس نرم افزار عضو شورا