حدیث روز : از پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)
موضوع حدیث: فضیلت عالم. « نقل از نهج الفصاحه »
متن حدیث: فضیلت عالم بر غیر عالم چون فضیلت پیغمبر بر امت اوست .

اخبار حوزه ها