حدیث روز : از امام علی (ع)
موضوع حدیث: پاداش بهشت. « نقل از : تصنیف غررالحکم و دررالکلم ح 3325-ص168 »
متن حدیث: به پاداش بهشت نمی رسد مگر آن کس که باطنش نیکو و نیتش خالص باشد .

اخبار حوزه ها